Welkom

Voor cliënt en mantelzorger

De Huif biedt dagbesteding aan mensen met een chronische ziekte of met een lichamelijke of geestelijke beperking. Ook mensen met de ziekte Alzheimer of andere varianten van dementie kunnen hier deelnemen aan de dagbesteding. Op de zorgboerderij wordt een gevarieerd dagprogramma geboden, zo zijn er elke dag buitenactiviteiten, zoals het verzorgen van de dieren op de boerderij, het maken van een gezamenlijke wandeling of een ritje met de huifkar. Ook wordt er gezamenlijk gegeten en is er ruim tijd om koffie te drinken en een dutje te doen indien nodig. De gemiddelde leeftijd van de mensen die momenteel gebruik maken van de dagbesteding is 75 jaar. Een groot deel van deze mensen lijdt aan dementie. Voor de mantelzorger is het zorgen voor een naaste met dementie vaak erg zwaar. Naast dat het voor de cliënt zelf fijn is om op de zorgboerderij te zijn, ontlast het de mantelzorger een paar uur van de voortdurende zorgtaak.

Dagbesteding vanuit Wmo

De gemeente Lelystad biedt vanuit de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) dagbesteding aan voor mensen met een chronische ziekte of beperking. In Lelystad zijn veel activiteiten te ondernemen, bijvoorbeeld bij verenigingen, wijkvoorzieningen, verzorgingscentra, zorgboerderijen, etc. Wie ondersteuning nodig heeft bij het ondernemen van activiteiten of gebruik wil maken van dagbesteding, kan contact opnemen met het Sociaal wijkteam in de buurt. Samen wordt dan bekeken of de aanvrager in aanmerking komt voor dagbesteding vanuit de Wmo. Voor het Sociaal wijkteam kijkt u op: www.welzijnlelystad.nl

De Huif

Op zorgboerderij De Huif wordt onder deskundige begeleiding dagbesteding voor ouderen geboden. De dagbesteding is 5 dagen per week geopend: maandag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 16.00 uur.