Documenten

Op deze pagina zijn verschillende procedures documenten te vinden. Deze zijn met name bedoeld voor ouders/wettelijk vertegenwoordigers van deelnemers die bij ons in zorg zijn.

Heb je vragen over deze documenten of wil je graag meer uitleg? Neem dan gerust contact met ons op.

Onze huisregels
Klachtenreglement
Privacyreglement
Algemene voorwaarden Coƶperatie Boer & Zorg
Procedure Agressie, Ongewenste Intimiteiten en Strafbare handelingen