De Verborgen Bron

Stichting De Verborgen Bron
RSIN 800721068

Doelstelling van de stichting: bevordering van de relatie tussen mens, natuur en milieu.
Op de boerderij is een Stichting die alle activiteiten en ontwikkelingen steunt.

Ook u kunt donateur worden van onze Stichting! Email ons of bel ons via onderstaande contactgegevens.

Bestuur

P.J. Bremer, voorzitter
H.R. van der Meer, penningmeester
(zij vormen het dagelijks bestuur)

T. Bremer
J. Woertel
P. Linker

De bestuursleden verrichten geheel belangeloos hun activiteiten voor de stichting. De stichting kent geen beloningsbeleid.

Informatie

Stichting “De Verborgen Bron” is in 1992 opgericht door Pieter en Femy Bremer. De educatieve boerderij werd gebouwd m.b.v. vele professionele en vrijwillige handen. Tientallen vrijwilligers zetten zich op de boerderij in voor mensen en dieren. Op onze educatieve natuurboerderij zijn mensen welkom op de¬†jaarlijkse open dag.

In het beleidsplan staat in het kort beschreven hoe de stichting de komende jaren haar doelstelling wil invullen.

Elk jaar brengt de Stichting een jaarrekening uit. Bekijk hier de jaarrekening van 2022: Jaarrekening
In 2022 heeft de nadruk van de activiteiten van de stichting gelegen op het voor haar rekening nemen van de zorgbegeleidingskosten van een (jeugd)client.

Contact

Uilenweg 2
8245 AB Lelystad

Voor meer informatie:
Femy Bremer
Tel. 0320-254606

of email ons: zorg@boerderijdehuif.nl