De Verborgen Bron

Stichting De Verborgen Bron
RSIN 800721068

Doelstelling van de stichting: bevordering van de relatie tussen mens, natuur en milieu.
Op de boerderij is een Stichting die alle activiteiten en ontwikkelingen steunt.

Ook u kunt donateur worden van onze Stichting! Email ons of bel ons via onderstaande contactgegevens.

Bestuur

P.J. Bremer, voorzitter
H.R. van der Meer, penningmeester
(zij vormen het dagelijks bestuur)

T. Bremer
J. Woertel
P. Linker

De bestuursleden verrichten geheel belangeloos hun activiteiten voor de stichting. De stichting kent geen beloningsbeleid.

In het beleidsplan staat in het kort beschreven hoe de stichting de komende jaren haar doelstelling wil invullen.
Elk jaar brengt de Stichting tezamen met de Educatieve Zorgboerderij een jaarverslag uit, waarin verslag wordt uitgebracht over de uitgeoefende activiteiten in dat jaar.

Informatie

Stichting “De Verborgen Bron” is in 1992 opgericht door Pieter en Femy Bremer. De educatieve boerderij werd gebouwd m.b.v. vele professionele en vrijwillige handen. Tientallen vrijwilligers zetten zich op de boerderij in voor mensen en dieren. Op onze educatieve natuurboerderij zijn mensen welkom op de jaarlijkse open dag.

Adres en telefoonnummer

Uilenweg 2
8245 AB Lelystad

Voor meer informatie:
Femy Bremer
Tel. 0320-254606

of email ons: dehuif@gmail.com